Slide Tham luận tại Đại hội Hội sinh viên TP. HCM khoá VII: Sinh viên trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

99.000

ại Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM lần VII, nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 04/11, ThS. Ngô Hữu Thống – Phó Viện trưởng Thường trực Viện 3AI, Giám đốc Trung tâm Phát triển Tài sản trí tuệ & Thương hiệu DIGISO đã trình bày tham luận phân tích các thách thức của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo đối với sinh viên và đề xuất một số yêu cầu về kỹ năng mà sinh viên cần có trong kỷ nguyên mới này.

Slide Tham luận tại Đại hội Hội sinh viên TP. HCM khoá VII: Sinh viên trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

99.000