Slide PPT “Ứng dụng Chuyển đổi số trong các hoạt động của đoàn”

50.000

Chuyển đổi số đang trở thành một xu hướng quan trọng trong các hoạt động của đoàn thanh niên. Việc ứng dụng năng lực số, tư duy số và công cụ số như ChatGPT đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số.

Trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi công tácđoàn cần phải áp dụng công nghệ số để tăng cường tính linh hoạt và độ chính xác trong hoạt động. Việc sử dụng năng lực số và tư duy số giúp đoàn viên có khả năng hiểu và ứng dụng các công nghệ số để cải thiện hoạt động của mình. Đồng thời, sử dụng các công cụ số như ChatGPT giúp cho các đoàn có thể tìm kiếm, phân tích thông tin nhanh chóng và dễ dàng, từ đó tăng cường tính hiệu quả và độ chính xác trong công việc.

Sản phẩm gồm:

  • File slide định dạng PDF
  • FIle được gửi qua email đăng ký
Slide PPT “Ứng dụng Chuyển đổi số trong các hoạt động của đoàn”

50.000