Slide PPT “Hiểu đúng về chuyển đổi số”

(1 đánh giá của khách hàng)

10.000

Chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi các quy trình kinh doanh từ hình thức truyền thống sang hình thức kỹ thuật số, nhằm tăng cường tính hiệu quả và giảm thiểu chi phí. Điều này khác với tin học hoá, chỉ đơn giản là sử dụng công nghệ để tăng cường quy trình kinh doanh, trong khi chuyển đổi số bao gồm cả việc thay đổi quy trình kinh doanh để phù hợp với công nghệ mới.

Để thực hiện chuyển đổi số, Việt Nam đã phát triển kế hoạch chuyển đổi số quốc gia, một sự kiện được đánh giá là rất quan trọng trong việc tăng cường sự cạnh tranh và phát triển kinh tế của Việt Nam. Thế hệ trẻ Việt Nam cũng đã bắt đầu đón nhận và sẵn sàng tham gia vào công cuộc chuyển đổi số này.

Sản phẩm gồm:

  • File slide định dạng pptx.
  • File nén PDF
  • Bạn sẽ nhận được file được gửi qua email khi hoàn thành thanh toán
Slide PPT “Hiểu đúng về chuyển đổi số”

10.000